Zapisnik Sjednice upravnog odbora - 28.12.2021.

Zapisnik Sjednice upravnog odbora - 28.12.2021.

ZAPISNIK

Sjednice upravnog odbora, održane 28.12.2021. u Tinjanu s početkom u 18 sati.

Prisutni članovi: Bačić M., Krajcar V., Bravar Z.

Prisutni ostali: Krajcar M, Stanić D., Milanović F.

Donijete su slijedeće odluke za 2022. godinu:

 1. Članarina za punoljetne osobe utvrđuje se u iznosu od 300,00 kn godišnje, odnosno 50,00 kn za djecu. Članarinu treba uplatiti do 31.03.2022. na ž.r. HR8224020061100138893.
 2. Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe utvrđuje se u visini od 10% cijene 1L benzina za svaki pređeni kilometar.
 3. Naknada djela troškova sudjelovanja naših članova na nekom od turnira iz programa HTS.
 4. Sanacija elektromreže na igralištu – voditelj Bačić M.
 5. Pribavljanje ponuda za izvedbu automatskog polijevanja igrališta – voditelj Krajcar V.
 6. Doprinos klubu za korištenje teniskog terena utvrđuje se u iznosima za:
  • članovi 15 kn/h,
  • ostali 50 kn/h
  • prijava za sudjelovanje na bodovnom turniru je 30 kn
  • djeca su oslobođena plaćanja doprinosa za korištenje terena radnim danom do 15 sati.
 7. . U okviru takmičarskog programa klub organizira:
  • „Piramida“ od 1.04. do 31.10.22. Voditelj Lovrinić Đ.
  • 7 bodovnih turnira + MASTERS, voditelj Krajcar V.
  • Sudjelovanje ekipe u veteranskoj ligi Istre, Hrvatske i Slovenskog primorja, voditelj Krajcar V.
 8. Organizirati posebnu sjednicu upravnog odbora s temom: -Priprema i organizacija godišnje skupštine kluba.
  • Organizacija teniske škole za djecu.

NAPOMENA: Pogodnosti koje pojedinac koristi temeljem članstva su NEPRENOSIVE!

Sjednica je završila s radom u 19 sati.

Zapisničar: Krajcar V.

Predsjednik: Bačić M.