Rang-lista | Pojedinačni turnir 2009

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X Ukupno
  = 20 20 0 20 20 20 20 120
  = 13 8 8 13 13 8 3 66
  = 5 13 8 8 5 8 8 55
  = 3 3 20 5 8 5 5 49
  8 5 5 5 5 5 8 41
  8 8 3 3 3 3 13 41
  = 5 5 3 3 3 13 5 37
  5 3 13 5 5 3 3 37
  3 5 3 8 8