Rang-lista | Pojedinačni turnir 2010

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 20 13 13 20 20 0 20 40 146
  = 5 5 8 13 13 5 13 26 88
  = 13 20 8 5 8 8 0 16 78
  = 8 8 20 8 8 5 0 8 65
  = 5 3 5 0 3 20 8 12 56
  = 3 3 1 3 5 13 8 10 46
  = 8 8 3 5 5 0 5 6 40
  = 3 5 3 8 5 5 5 4