Rang-lista | Pojedinačni turnir 2007

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 20 20 20 20 20 3 20 40 163
  = 13 8 3 8 13 20 3 26 94
  = 8 13 8 3 3 5 8 10 58
  = 3 3 13 13 0 0 8 17 57
  3 3 3 5 5 8 5 20 52
  = 5 5 8 0 0 13 3 14 48
  5 3 3 0 8 3 13 4 39
  5 5 5 0