Rang-lista | Pojedinačni turnir 2016

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  20 20 13 3 13 20 13 40 142
  13 13 20 20 20 13 20 16 135
  = 5 5 5 13 8 8 8 10 62
  3 3 5 8 5 5 5 26 60
  = 8 5 8 5 5 5 8 12 56
  8 8 8 5 8 8 5 0 50
  = 5 8 5 8 3 5 0 0 34
  5 5 3 3 3 3 3 8 33
  3 3 2 3 3