Rang-lista | Pojedinačni turnir 2023

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI Ukupno
  = 20 8 28
  = 8 20 28
  = 13 13 26
  = 5 8 13
  = 8 3 11
  = 5 5 10
  = 5 5 10
  = 3 5 8
  = 3 5 8
  = 3 3 6
  3 3 6
  3 3 6
  3 3 6
  = 3 3 6
  = 3 2 5
  = 2 3 5
  = 5 0 5
  = 1 3 4
  = 1 3 4
  = 3 0 3
  = 1 1 2
  1 0 1
  1 0 1
  1 0 1
  1 0 1
  1 0 1
  1