Rang-lista | Pojedinačni turnir 2022

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI Ukupno
  = 20 20 20 60
  = 8 13 13 34
  = 13 5 8 26
  = 8 8 8 24
  = 5 8 5 18
  5 5 5 15
  5 3 5 13
  5 5 3 13
  4 5 0 9
  3 3 3 9
  3 3 3 9
  3 3 3 9
  5 1 3 9
  3 3 0 6
  0 3 3 6
  3 3 0 6
  0 0 5 5
  3 0 1 4
  = 1 1 1 3
  0 3 0 3
  1 1 1 3
  = 1 1 1 3
  0 0 3 3
  0 0 3 3
  1 0 1 2
  1 1 0 2
  0 1 1 2
  0 1 1 2