Rang-lista | Pojedinačni turnir 2008

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 0 20 20 20 20 20 20 40 160
  = 20 13 5 5 3 13 13 24 96
  13 3 8 8 5 3 5 20 65
  8 8 8 8 5 8 5 7 57
  3 5 13 13 0 3 8 10 55
  0 8 3 3 8 5 3 17 47
  0 5 3 3 8 5 3 14 41
  5 3 5 3