Rang-lista | Pojedinačni turnir 2011

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 20 13 20 20 20 3 20 16 132
  = 8 8 8 13 5 20 13 40 115
  = 3 20 0 0 5 13 8 26 75
  5 5 8 8 3 8 5 8 50
  5 3 3 5 13 8 8 0 45
  13 5 13 0 0 0 0 12 43
  5 3 5 5 8 0 5 10 41
  5 5 3 8 3 3